forside kontakt kunderespons login
find osrustbeskyttelsenhvem er vigarantiskrøner

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler, hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, videregivelse af personoplysninger, opbevaringen af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre vigtige oplysninger, når du er kunde hos en af Anti Rust Ringens stationer.
 

1. DATAANSVARLIG

Sammenslutningen Anti Rust Ringen (herefter benævnt ARR)
Venøvej 1
8800Viborg
CVR-nr. 72183428

Kontaktperson: Michael Lindenskov
Kontakt e-mail: info@antirustringen.dk
 

2. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi har opdelt personoplysningerne i tre kategorier: Generelle data, persondata og følsomme persondata.

Generelle data
Når du besøger vores website antirust-ringen.dk indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Disse oplysninger omfatter den browser du anvender, dine anvendte søgeord i forhold til vores website, din IP-adresse og tekniske informationer om den enhed, som du har anvendt (computer, tablet eller smartphone).

Når du anvender vores website indsamler vi også oplysninger om dig via logging af din adfærd på websitet. Disse oplysninger omfatter blandt andet, hvornår du har logget på det lukkede kundeområde, foretaget ændringer m.v.

Fælles for de generelle data er, at de ikke isoleret set kan identificere dig som person. Formålet med at behandle de generelle data er at forbedre vores website og foretage målrettet markedsføring.

Persondata
Når du benytter en af ARR’s stationer til at behandle din bil, så indsamler vi persondata om dig for at kunne levere vores ydelser til dig.

Disse oplysninger omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Følsomme persondata
Vi beder dig undlade at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder på vores website eller i det lukkede kundeområde, herunder i kommentarfelter, beskeder eller lignende felter, som er eller bliver tilgængelige for dig. Følsomme persondata omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.
  

3. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores indsamling og behandling af generelle data jf. ovenstående foretages af hensyn til vores legitime interesse i at forbedre oplevelsen for vores besøgende og registrerede brugere af at anvende vores website, afhjælpe fejlsøgning og tiltrække nye kunder.

Vores indsamling og behandling af persondata jf. ovenstående foretages for at kunne opfylde aftalen med vores kunder i forhold til garantien på behandlingen af deres biler.
 

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre lovgivningen kræver det eller tillader det.

Vi anvender dog eksterne virksomheder som underleverandører for at kunne levere vores service bedst muligt for vores kunder. Disse underleverandører kaldes underdatabehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os, men kun efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
 

5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har en bil registreret i vores system med en aktiv garanti eller indtil du selv sletter din profil eller indtil en ny ejer af din bil registrerer den i sit eget navn i vores system. Hvis du ikke får genbehandlet din bil hos os og dermed mister din garanti på vores behandling jf. vores garantibestemmelser, så vil dine personoplysninger automatisk blive slettet efter 5 år i henhold til kravene i Bogføringsloven.
 

6. DINE RETTIGHEDER

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af.

Dine rettigheder omfatter:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle af dine personoplysninger.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

  • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne for at leve op til vores aftale med dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

  • Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne persondatapolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
  

7. VIGTIGE OPLYSNINGER

Ændringer i persondatapolitikken
Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Du bør gennemgå ændringerne omhyggeligt. For at acceptere ændringerne skal du blot fortsætte med at bruge vores website. Hvis du ikke kan eller vil acceptere ændringerne af vores vilkår, så skal du slette din profil.

Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende persondatapolitik for alle de oplysninger, som vi har om dig og din profil. Hvis du bruger vores website eller undlader at slette din profil efter der er sendt besked om ændringer til dig, eller disse er blevet offentliggjort på vores website, er det at sidestille som en accept af de nye vilkår eller procedurer.

Sikkerhed
Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med branchestandarderne. Adgangen til dine data på vores website er beskyttet med et login og kan kun tilgås af brugere hos os, der har individuelle og særskilte logins.

Da internettet ikke er et 100% sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du overfører til os. Der er ingen garanti for, at der ikke kan opnås adgang til oplysningerne, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.
 

8. KOMMUNIKATION

Ved registrering af personoplysninger på vores website i forbindelse med behandling af din bil eller ved køb af behandling på en af vores stationer, indgår du et kundeforhold med ARR og de stationer, som er tilknyttet ARR.

Dermed accepterer du at modtage kommunikation fra ARR i forhold til den konkrete ydelse, som du har købt, generelle informationer fra ARR og specifikke informationer om de ydelser, som ARR og stationer med tilknytning til ARR kan levere.

Til det formål indsamler og behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
  

9. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@antirustringen.dk
   

10. VERSION

Denne udgave af persondatapolitikken er version 1.

Senest opdateret den 22. maj 2018.

SEKRETARIAT

Lene Hviid
Venøvej 1
8800 Viborg
Tlf: 2339 6721
ÅBNINGSTIDER

Sekretariatet kan kontaktes hver mandag-torsdag i tidsrummet 10-13 eller på mail: info@antirustringen.dk
GENVEJE

Find din nærmeste station
Cookiepolitik
Persondatapolitik